BeeScanning

Beescanning - Varroascanner

BeeScanning är en ny metod för att diagnosticera angreppsgraden av parasiten varroa genom att fotografera yngelramar med bin med en App i mobiltelefonen. Appen kommer att analysera angreppsgraden och föreslå adekvat behandling. Läs mer på beescanning.com.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.