Bifarliga frön stoppas

SR

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut att tillåta sockerbetsodlare använda frön som behandlats med ett förbjudet insektsmedel, Imidakloprid. Läs och lyssna hos SR.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avtäckningsvax
Avtäckningsvax kallas bivax som blir över när Läs mer
Foderlåda - Biodling - Biredskap
Foderlåda är ett biredskap, en typ av Läs mer
Biväxter - Brakved
Brakved (Rhamnus frangula) är en buske eller Läs mer

Läs mer om biodling