Apiarium i Kungälv

Kungälv

De jobbar idogt hela sommarsäsongen med att tjäna sitt samhälle. Utan att de själva vet om det spelar de en viktig och central roll i vårt kretslopp. Vi pratar om 45 000 honungsbin som i dagarna flyttat in i en trevåningskupa i Bäckparken. De samlar pollen för fullt och passar samtidigt på att bjuda besökarna på en titt inne i kupan. Läs mer hos Kungälvs kommun.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsbiets gadd
Bistick kallas det om man blir stucken Läs mer
Biväxter - Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys) växer allmänt i Sverige utom Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer
Ramlister
Ramlist eller ramlister kallas de lister av Läs mer
Yngelrum
Yngelrum kallas inom biodling den eller de Läs mer
Rammått
Wieslander är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer