Fruktad dödssmitta hotar Enköpings bin

SVT

Efter att flera fall av Amerikansk yngelröta upptäckts i Enköpingstrakten, sprider sig nu oron bland biodlare. Läs mer och se inslag hos SVT.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Arbetaryngel kallas inom biodling det yngel som föds Läs mer
Avdelningslucka - Biredskap - Biodling
Avdelningslucka är ett biredskap som används inom Läs mer
Hjulslungan - Honungslungare - Biredskap - Biodling
Horisontalslunga, Horisontalslungare, Horisontalaxelslunga eller Horisontalaxelslungare kallas inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling