Antioxidantisk aktivitet i honung med tillsatta biprodukter

Taylor & Francis
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honung med tillsats av andra biprodukter (bibröd, propolis, pollen/bipollen), resulterar i en betydande ökning av fenol- och flavonoidföreningar i honungen samt ökad anti-radikal aktivitet och minskad reducerande styrka. Den största effekten hade tillsatsen av bibröd enligt forskarna.

Läs mer hos Taylor & Francis Online.

Filmer om biodling


                     

Läs mer om biodling