Biodlarnas riksförbundsmöte 2017

Sveriges Biodlares Riksförbund - SBR / Biodlarna

Biodlarna´s (Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR) Riksförbundsmöte 2017 hålls på Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, Hässleholm, 22-23 april. Läs mer hos Biodlarna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungssil - Honunghantering - Honung
Silning av honung görs inom biodling för Läs mer
Varroakvalster - Varroa
Varroakvalster eller Varroa är kvalster som parasiterar på Läs mer
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)
Fläder (Sambucus nigra) är en upp till Läs mer

Läs mer om biodling