Amerikansk yngelröta i Karlskoga

Länsstyrelsen Örebro Län

Bisjukdomen amerikansk yngelröta har upptäckts i bitillsynsdistrikt T 9 – Karlskoga, Degerfors-Nysund. Alla bin inom en radie om tre kilometer ska kontrolleras. Den som har bin inom området ska kontakta sin bitillsynsman omgående.

Läs mer hos Länsstyrelsen Örebro Län.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Äpple (Malus domestica)
Äpple (Malus domestica) är ett av de mest Läs mer
Biväxter - Snöbar
Snöbär (Symphoricarpos albus) brukar odlas som häckväxt Läs mer
Observationskupa - Visningskupa - Demonstrationskupa - Biredskap - Biodling
Observationskupa, observationsbikupa, visningskupa, visningsbikupa, demonstrationskupa eller demonstrationsbikupa, Läs mer

Läs mer om biodling