Amerikansk yngelröta i Karlskoga

Länsstyrelsen Örebro Län

Bisjukdomen amerikansk yngelröta har upptäckts i bitillsynsdistrikt T 9 – Karlskoga, Degerfors-Nysund. Alla bin inom en radie om tre kilometer ska kontrolleras. Den som har bin inom området ska kontakta sin bitillsynsman omgående.

Läs mer hos Länsstyrelsen Örebro Län.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Paketbin kallas inom biodling bin som säljs med Läs mer
Flusterfodrare - Biodling
Flusterfodrare är ett biredskap, en typ av fodrare som biodlare använder Läs mer
Biväxter - Murgröna (Hedera helix)
Murgröna (Hedera helix) är en vintergrön växt växer som vild Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling