Roundup används på Sveriges banvallar

Skrivunder.com

Roundup är världens mest använda ogräsmedel. Branschen hävdar att det är ofarligt för människor, men senare tids forskning visar på motsatsen. Det är det verksamma ämnet glyfosat i Roundup, som nu klassificeras som ”sannolikt” cancerframkallande. Trafikverket använder Roundup bio som bekämpningsmedel av ogräs på Sveriges banvallar. Roundup har valts ut  i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Medlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och av Banverkets Kemikalieråd.

Läs mer och skriv under uppropet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bidrottning
Viseförlust, viselöst, viselöshet eller visefall kallas det inom Läs mer
Biväxter - Slanggurka (Cucumis sativus)
Slanggurka (Cucumis sativus) är en art i familjen gurkväxter. Benämningen Läs mer
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning
Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Läs mer

Läs mer om biodling