ALLT OM BIODLING
Honung - Ost - Ursprungsbeteckning

Äkta vara???

Honung från Södertörn kommer naturligtvis från Södertörn. Åseda-osten kommer däremot från Danmark trots att Åseda ligger i Sverige.

Kan det här förklara varför LRF´s styrelse ville avslå Biodlarnas motion mot ”honung från EU-länder/icke EU-länder” när det finns liknande ursprungsbeteckningar i den egna sfären och en landsbygdsminister som tycker det är helt i sin ordning? Medlemmarna på LRF´s årsmöte hade mer heder och röstade ner sin styrelse och biföll Biodlarnas motion.

Gräddostens väg över världen

På 1960-talet fanns ett mejeri i Hohultslätt dit bönderna i Kronoberg levererade sin mjölk. I mejeriet arbetade 4-5 personer. Av mjölken gjordes en underbar gräddost. För att få saluföra sin ost fick mejeriet betala en avgift på 1 krona*/kg till Riksost. Avgiften motiverades med att mejeriet en gång om året fick besök av en överviktig direktör från Riksost i Växjö som inspekterade mejeriet och dessutom krävde en rejäl middag på ortens värdshus.

I slutet av 1960-talet, när flytten från landsbygden tilltog, lades mejeriet i Hohultslätt ner. Tillverkningen av den underbara gräddosten flyttades till mejeriet i Åseda några mil bort och namnet på orten Hohultslätt byttes ut mot Alstermo. Märk väl att Åseda mejeri byggt 1956 låg fortfarande i Kronoberg.

I Åseda varierade personalstyrkan tidvis mellan 20 och 30 personer. Åsedaost exporterades till bl.a. USA, Tyskland och Ryssland. Men den 25 november 2004 var gräddostens saga över även i Åseda. Då tillverkades de sista ostarna där. Några få fick arbeten i Arla Foods nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby. Idag 2018 har råvaran till Åseda gräddost blivit pulver i en global mjölkpol.

Åseda gräddost tillverkas idag av Arla Foods mejeri i Norra Vium, Danmark, på mjölk från danska Arlagårdar. Det brukar kallas för renomésnyltning. Honung uppblandad med EU-honung och honung från resten av världen lider av samma sjukdom. Men Honung från Södertörn samlar bina fortfarande i Södertörn. Lokal honung från lokala biodlare är vad som kallas Äkta vara!

*10 kronor penningvärde 2017 (1964 var kilopriset på gräddosten 5 kr idag ligger det på ca 130 kr).

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: