ALLT OM BIODLING
Honung - Ost - Ursprungsbeteckning

Äkta vara???

Honung från Södertörn kommer naturligtvis från Södertörn. Åseda-osten kommer däremot från Danmark trots att Åseda ligger i Sverige.

Kan det här förklara varför LRF´s styrelse ville avslå Biodlarnas motion mot ”honung från EU-länder/icke EU-länder” när det finns liknande ursprungsbeteckningar i den egna sfären och en landsbygdsminister som tycker det är helt i sin ordning? Medlemmarna på LRF´s årsmöte hade mer heder och röstade ner sin styrelse och biföll Biodlarnas motion.

Gräddostens väg över världen

På 1960-talet fanns ett mejeri i Hohultslätt dit bönderna i Kronoberg levererade sin mjölk. I mejeriet arbetade 4-5 personer. Av mjölken gjordes en underbar gräddost. För att få saluföra sin ost fick mejeriet betala en avgift på 1 krona*/kg till Riksost. Avgiften motiverades med att mejeriet en gång om året fick besök av en överviktig direktör från Riksost i Växjö som inspekterade mejeriet och dessutom krävde en rejäl middag på ortens värdshus.

I slutet av 1960-talet, när flytten från landsbygden tilltog, lades mejeriet i Hohultslätt ner. Tillverkningen av den underbara gräddosten flyttades till mejeriet i Åseda några mil bort och namnet på orten Hohultslätt byttes ut mot Alstermo. Märk väl att Åseda mejeri byggt 1956 låg fortfarande i Kronoberg.

I Åseda varierade personalstyrkan tidvis mellan 20 och 30 personer. Åsedaost exporterades till bl.a. USA, Tyskland och Ryssland. Men den 25 november 2004 var gräddostens saga över även i Åseda. Då tillverkades de sista ostarna där. Några få fick arbeten i Arla Foods nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby. Idag 2018 har råvaran till Åseda gräddost blivit pulver i en global mjölkpol.

Åseda gräddost tillverkas idag av Arla Foods mejeri i Norra Vium, Danmark, på mjölk från danska Arlagårdar. Det brukar kallas för renomésnyltning. Honung uppblandad med EU-honung och honung från resten av världen lider av samma sjukdom. Men Honung från Södertörn samlar bina fortfarande i Södertörn. Lokal honung från lokala biodlare är vad som kallas Äkta vara!

*10 kronor penningvärde 2017 (1964 var kilopriset på gräddosten 5 kr idag ligger det på ca 130 kr).

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: