ALLT OM BIODLING
Biväxter - Akleja (Aquilegia vulgaris)

Akleja

Akleja (Aquilegia vulgaris) anses inom folkmedicinen kunna användas för utvärtes sårbehandling. Dess innehåll av glykosider (blåsyra), fetter, enzymer och vitamin C, har adstringerande och antiseptisk verkan. Användbara delar av växten är frö, blommor, blad och rötter. Aklejor har kanske inte så stor betydelse för biodlarens honungsskörd men honungsbin brukar ofta vara där och flyga på blommorna.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

error: