ALLT OM BIODLING
Biväxter - Gräs (Poaceae) | ALLT OM BIODLING

Gräs

Gräs eller Gräsväxter (Poaceae) är en familj enhjärtbladiga växter, med över 150 arter i Sverige. Vid kraftig blomning kan det bli ett rejält drag på ängarna. Höga strån kan ses gunga av binas tyngd likt katapulter när de fyller sina pollenbyxor till max i moln av gräspollen.

Video som visar hur honungsbin samlar pollen i blommande gräs.

Även om proteinerna kanske inte alltid är de bästa för honungsbin så ska inte gräsets blomning underskattas som pollenkälla. Om bina inte hittade något nyttigt i gräs så skulle de antagligen inte flyga på det. Och det är såklart inte inte bara honungsbin som kalasar på gräsets pollen, att låta gräsytor blomma vare sig det är på en äng eller i den egna villaträdgården, gör mycket nytta för mångfalden av insekter och växter. Högt gräs är också boplatser för insekter. Så du som har en tomt kan dela in dina gräsytor i; kortklippt gräsmatta, högt gräs som slås efter blomning på sensommaren eller hösten, samt ytor högt gräs som sällan eller aldrig slås.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 1-3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj-september

Mer information

Wikipedia
Artdatabasen
Pollenkollen.se

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: