150 kilo honung stals i Nybro

24 Nybro

150 kilo honung stals från biodling i källare. Läs mer hos 24 Nybro.

Läs mer om förebyggande av stöld/skadegörelse vid bigårdar och honungslokaler.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Ekologisk biodling
Ekologisk biodling är biodling som bedrivs enligt regler Läs mer
Skumning av honung
Skumning eller klarning av honung görs inom biodling vid Läs mer
Parningssamhälle - Bisamhälle - Biodling
Parningssamhälle är ett litet bisamhälle skapat av biodlaren Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling