150 kilo honung stals i Nybro

24 Nybro

150 kilo honung stals från biodling i källare. Läs mer hos 24 Nybro.

Läs mer om förebyggande av stöld/skadegörelse vid bigårdar och honungslokaler.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Pärleternell (Anaphalis margaritacea)
Pärleternell (Anaphalis margaritacea) är en en odlad art som Läs mer
Rullkniv för att skära bivax - Biredskap - Biodling
Rullkniv är ett biredskap som inom biodling Läs mer
Sommarhonung - Sorthonung - Honung
Honungspriser varierar på honungens ursprung och honungssorten. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling