Trakékvalster

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Trakékvalster är en parasit som livnär sig på biets kroppsvätska. Pga syrebrist klarar biet inte att flyga längre. Trakékvalster förekommer än så länge inte i Sverige.

Se även bihälsa och i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling