Stockkupa

Stockkupa - Bistock - Bikupa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Stockkupa eller bistock är en bikupa som består av en ihålig trästock. I norra Europa utgjordes de äldsta bikuporna av ihåliga stockar till skillnad från sydligare länder där bikuporna ofta tillverkades av lera. Stockkupor används numera främst på museer som visningsobjekt och av en del biodlingsentusiaster.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling