Kaustiksoda

Kaustiksoda - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Kaustiksoda används av biodlare för att rengöra ramar och bikupor och kuptillbehör. Kaustiksoda är frätande och därför ska skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd användas.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling