Dragbi / Fältbi

Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Dragbin eller fältbin kallas arbetsbin som samlar nektar, pollen och vatten.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling