Rosenstav

Biväxter - Rosenstav (Liatris spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rosenstav (Liatris spp.) har sitt ursprung i Nordamerika och är en vanlig trädgårdsväxt i Sverige som honungsbin gillar. Det finns många olika arter att välja bland. Liatris spicata är bland de tåligaste.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Träsgårdsväxter.com

Filmer om biodling


Läs mer om biodling