Päron

Biväxter - Päron (Pyrus communis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Päron (Pyrus communis) är ett  träd som kan vara storvuxet, småvuxet eller buskartat. Päronträd är bra som biväxt och välbesökt av honungsbin. Päronträd odlas normalt för sina frukters skull men kan även ses spontant vildväxande i sydligaste Sverige. Frukterna äts färska, syltas eller konserveras.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

april, maj

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Läs mer om biväxter.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling