Mariaklocka

Biväxter - Mariaklocka (Campanula medium)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Mariaklocka (Campanula medium) är en klockväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Mariaklockor odlas som trädgårdsväxter. Mariaklocka ger likt andra klockväxter både nektar och pollen till samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling