Malva

Biväxter - Rosenmalva (Malva alcea)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Malva, Malvor eller Malvasläktet (Malva spp.) har ca 30 arter varav sex förekommer regelbundet i Sverige. Med höga värden för både nektar och pollen är malvor bra för bin och andra insekter.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling