Lammöron

Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt för de fina bladens skull men blommorna gör den även bra som biväxt. Det svenska namnet beror på att de ludna bladen ser ut och känns just som lammöron.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling