Biredskap

Biredskap – redskap för biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Redskap/utrustning för biodling brukar kallas biredskap

Som nybliven biodlare behöver du en bikupa med ramar, arbetskäder (bihatt, slöja, overall eller jacka, handskar), kupkniv och rökpust.

Honungslungare kan du fråga din lokala förening om du får låna första året.

Det finns en mängd biredskap för olika behov. Med tiden du märker vilken utrustning du behöver (eller inte behöver) till din biodling. Många biodlare tycker att specialtillverkade biredskap som biborste, kaktång och kupkniv är utmärkta medan andra nöjer sig med en fjäder, händerna och en vanlig morakniv.

Biredskap som används i de flesta biodlingar; en bikupa som består av minst 4 lådor (om du väljer lågnormal som ramformat), med ramar, tak, botten, bitömmarbotten, vaxmellanväggar, spärrgaller, täckskiva, fodrare, kuppallbihatt/slöja, rökpustkupkniv, honungsslunga, avtäckningsgaffel, avtäckningsbricka, honungssil, honungskärl, honungsrörare, refraktometer, honungsburkar, lock och kartonger till honungsburkar.

Länkar till biredskapsförsäljare hittar du här och på kartan med biodlare. De har även återförsäljare om du bor långt ifrån. Det är vanligt att medlemmar i lokala biodlareföreningar sambeställer utrustning eller ordnar resor till biredskapsförsäljarna för att få bra fraktpriser.

Exempel på de vanligaste biredskapen

Bikupa

Bikupa

Låda

Låda

Ramar

Ramar

Botten

Botten

Bitömmarbotten

Bitömmarbotten

Vaxmellanväggar

Vaxmellanväggar

Spärrgaller

Spärrgaller

Täckbrädor

Täckskiva/täckbrädor

Fodrare

Fodrare

Bislöja / arbetskäder

Bislöja / arbetskäder

Rökpust

Rökpust

Kupkiv

Kupkiv

Honungsslungare

Honungsslungare

Avtäckningsgaffel

Avtäckningsgaffel

Avtäckningsbricka

Avtäckningsbricka

Honungsrörare

Honungsrörare

Honungskärl

Honungskärl

Honungssil

Honungssil

Refraktometer

Refraktometer

Honungsburkar

Honungsburkar

Kartonger

Kartonger

Länkar till biredskapsförsäljare