Sockerbiodlare

Sockerbiodlare kallades biodlare som under 2:a världskriget hade bin för att få statens tilldelning av socker som då var ransonerat. Dagens sockerbiodlare kan man kalla de biodlare som matar bina året runt med socker och säljer den som honung (eller fuskhonung som det egentligen är). Troligtvis är sockerbiodlare inte så vanligt i Sverige men däremot utomlands och i resultatet i form av den billiga honung som importeras i stor skala årligen.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin
Bin
Bin (Apoidea) eller bi är namn för Läs mer
Bidrottning
Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar Läs mer
Avståndshylsor
Avståndshylsor används inom biodling för avståndet mellan ramarna i bikupan. Avståndshylsor säljs Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung