Vinterbi

Vinterbi - Honungsbi - Biodling

Vinterbi eller vinterbin kallas inom biodling bin i bisamhället under vintern. Honungsbin som föds på sensommaren lever större delen av vintern. Somliga av vinterbina kan finnas kvar i bisamhället ända fram till nästa sommar.

Läs mer om biodling