Varroabekämpning med tymol

Film om varroabekämpning med tymol.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

HJO-Kupan - Bikupa
HJO-kupan är en bikupa som utvecklats av Läs mer
Pollenfälla - skörda bipollen
Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som biodlare skördar pollen Läs mer
Biväxter - Ljung (Calluna vulgaris)
Ljung (Calluna vulgaris) är en risartad buske som är Läs mer

Läs mer om biodling