Sammanslagning och förstärkning av bisamhällen

I den här videon förenar och förstärker biodlaren bisamhällen under sensommar/höst.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Fläktbin / Fläktbi - Fläktande honungsbi
Fläktbin eller fläktbi kallas arbetsbin i bisamhället som Läs mer
Biväxter - Liljesläktet (Lilium spp.)
Liljesläktet (Lilium) är ett släkte av växter i familjen liljeväxter. I Sverige finns Läs mer

Läs mer om biodling