Utökning av två avläggare i samma låda

Biodlaren utökar av två avläggare i samma låda till två 10-ramars lådor.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Stationär bikupa
Stationära bikupor finns som uppstaplingsmodell och som trågkupor. Läs mer
Slungning
Slungning är ett begrepp som används inom Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Vide, Viden, eller Videsläktet (Salix spp.) är lövfällande Läs mer

Läs mer om biodling