Usel skörd för biodlare i Finland

Västra Nyland

Den kalla sommaren ställer till det för blommor och bin. Bina har kommit i gång sent med att producera honung och skörden väntas bli liten i hela Finland.

Läs mer hos Västranyland.fi.

Apiscandia 2022
Biodling

Läs mer om biodling

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer
Cementhonung - Betonghonung - Honung
Cementhonung eller betonghonung brukar honung av honungsdagg från den stora Läs mer
Biväxter - Skålört (Silphium perfoliatum)
Skålört (Silphium perfoliatum) har sitt ursprung i Nordamerika odlas Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

Godkänn cookies för att använda webbplatsen.  Läs mer