Tymol mot varroa

Freddy Duwe Biredskap - Honung från Södertörn

Tisdagen den 2 augusti 2016 kl 18.00 delar Erik Österlund med sig av sina erfarenheter med Tymol mot varroa, hos Freddy Duwe´s Öppet Hus i Vårsta. Mer info på freddyduwe.com.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Kransveronika (Veronicastrum virginicum)
Kransveronika (Veronicastrum virginicum) är en gammal trädgårdsväxt med nordamerikanskt ursprung Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Förgiftning som drabbar bisamhällen med honungsbin kan förorsakas av bekämpningsmedel Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling