ALLT OM BIODLING
Biväxter - Tok / Ölandstok (Potentilla fruticosa)

Tok

Tok eller Ölandstok (Dasiphora fruticosa) är en meterhög buske som växer på Öland och Gotland. Tok planteras annars ofta i trädgårdar och parker eftersom den är mycket torktålig. Tok har ett medelvärde för nektar och pollen i draglistan. Dess långa blomtid gör den också till en bra buske att plantera för honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti, september

Mer information

error: