ALLT OM BIODLING

Tio sätt att hjälpa bin och andra pollinatörer

Bojkotta gifter. Undvik helt giftiga kemikalier i din trädgård typ ogräsmedel som Roundup. Gifterna påverkar pollinatörerna och din omgivning negativt. Uppmana återförsäljare av trädgårdsgifter att sluta sälja dessa likt en del kedjor i USA har börjat göra.

Låt blommorna blomma. Spara så mycket blommor i gräsmattan som möjligt som till exempel maskrosor och klöver. Låt blommorna blomma över innan du klipper gräsmattan eller lämna öar där bina kan samla nektar och pollen. Låt blommor i vägrenar blomma så länge som möjligt utan att det påverkar trafiksäkerheten.

Växter för pollinatörer. Plantera biväxter så att det finns mat för pollinatörerna under hela säsongen. Sälg, kastanj, lind, körsbär-, äppel– och päronträd är exempel på bra träd som ger mycket nektar och pollen till bin och andra insekter.

Bin behöver vatten. En damm, bäck eller ett fågelbad med sandiga eller grusiga partier gör det lättare för bina att dricka. Stenar med mossa i vattnet ger också fuktiga partier som bin gillar.

Sandig torr jord. Ordna sandiga slänter i soligt läge, där bygger många arter av vildbin sina bon.

Välj lokalt och ekologiskt. Köp närproducerat och ekologiskt eller odla själv när du har möjlighet. Ekologiska produkter betyder att inga kemiska bekämpningsmedel förgiftar dig eller bina. Köp alltid svensk honung och så lokalt odlad som möjligt. Då pollineras växterna där du bor. Svensk honung ger förutom pollineringen även jobb i Sverige.

Hyr bin. En del biodlare erbjuder uthyrning av bisamhällen och andelsbiodling. Du hyr bin av biodlaren som placerar och sköter bikupor på din tomt eller hos ditt företag. Närmiljöns växter pollineras och du får egen honung. Kolla med lokala biodlare och se vilka tjänster de erbjuder.

Bli biodlare. För den som funderar på att bli biodlare kan det bli en fantastisk naturupplevelse. Du kan prova på biodling genom att gå en kurs eller besöka en biodlareförening om de har en föreningsbigård. Hos flera biodlare kan man också besöka öppet hus eller boka Bisafari. Då får du se hur biodling går till och kan känna om det är rätt hobby eller yrke för dig. Nybörjarkurser i biodling kan bokas via Studieförbundet. För den som vill satsa proffesionellt har Yrkeshögskolan en yrkesutbildning i biodling.

Stöd biodlareföreningarna. Du eller ditt företag kan stödja de lokala biodlareföreningarna som mer eller mindre jobbar helt ideellt med små resurser.

Bygg biholkar. Du kan också nöja dig med att bygga eller köpa biholkar för solitärbin och humlor som du placerar i din trädgård. Då gör du också en insats för pollinatörerna. Underhållsfria bibostäder utan det ansvar och den skötsel som honungsbin kräver.

Gynna pollinatörerna i jordbrukslandskap. Lantbrukare kan gynna pollinatörer genom att lämna kantzoner mellan åkrar, behålla dikesrenar och plantera biväxter så att det finns en varierad diet istället för de gröna öknar som annars uppstår i stora jordbrukslandskap. Inhyrda bisamhällen för pollineringsuppdrag ger en naturlig skördeökning. Med biväxter som alternativgrödor kan växtodling och honungsproduktion kombineras. I fruktodling som till exempel äppelodling är bisamhällen ett måste för pollineringens skull.

error: