Tag - Yngelramar

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling

Yngelramar

Yngelramar eller yngelram kallas inom biodling de ramar där bina föder upp yngel i, det vill säga nya bin i bisamhällen med honungbin. Yngelramar sitter i bikupans yngelrum.