Tag - Yngel

Drivfoder

Drivfoder kallas foder som används till att stimulera bisamhället att mata upp yngel på våren eller avläggare under sommaren.

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling

Yngelsättning

Yngelsättning kallas det inom biodling när bidrottningen i bisamhället lägger sina ägg.

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling

Utjämning

Utjämning är ett utryck som används inom biodling när biodlaren flyttar ramar med yngel från starka bisamhällen till svagare bisamhällen.

Puckelyngel - Bisamhället - Biodling

Puckelyngel

Puckelyngel är drönare i bisamhället som utvecklas i arbetsbiceller.

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling

Kylt yngel

Kylt yngel är bilarver i bisamhället som skadats av kyla och kallt väder.

Arbetaryngel - Bisamhället - Biodling

Arbetaryngel

Arbetaryngel föds ur befruktade ägg som läggs av bidrottningen i bisamhället.