Tag - Varroaangrepp

Varroakvalster - Varroa

Varroa / Varroakvalster

Varroakvalstret parasiterar på vuxna bin och under fortplantningen angriper honan bilarver. I ett bisamhälle angripet av varroa föds så småningom missbildade bin och dödligheten ökar, bl a...