Tag - Vanlig femfingerört

Biväxter - Femfingerört (Potentilla argentea)

Femfingerört

Femfingerört (Potentilla argentea) är vanlig i nästan hela Sverige, på torrbackar, berghällar, sandmarker, stränder och vägkanter. De olika varieteternas utbredning är ofullständigt känd...