Tag - Svärmfångare

Svärmfångare

Svärmfångare

Svärmfångare är ett redskap (biredskap) som biodlare använder till att fånga bisvärmar med. Svärmfångare säljs hos biredskapsförsäljarna. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.