Svärmfångarna tar hand om bin på rymmen

SR

Bogna Adolfsson och Karl Ove Bertilsson i Torvalla by utanför Östersund är biodlare och svärmfångare och har haft extra mycket att göra denna sommar. Lyssna hos SR.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Fodrare - Invintring - Biodling
Fodrare är biredskap som inom biodling används till Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling