Tag - Skogshonung

Cementhonung - Betonghonung - Honung

Cementhonung

Cementhonung eller betonghonung brukar honungsdagg från den stora granbarrlusen (Sacciphantes abietis) kallas. Cementhonung kan hamna i honungsramarna vid angrepp av stora granbarrlusen på...

Honungsdagg - Skogshonung - Bladhonung - Lushonung - Honung

Honungsdagg

Honungdagg är ett sött och klibbigt sekret som utsöndras av olika löss. Honungdagg uppstår främst när vissa trädarter angrips bladlöss (även sköldlöss och mjöllöss kan producera...