Tag - Rökapparat

Rökpust - Biredskap - Biodling

Rökpust

Rökpust eller pust är ett biredskap som biodlare använder för att göra honungsbin i bisamhällen lugna vid arbetet i bikupan. Rökposten består av en cylinder och ett lock försett med en pip...