Tag - Pilosella officinarum

Biväxter - Gråfibbla (Pilosella officinarum)

Gråfibbla

Gråfibbla (Pilosella officinarum) är vanlig i nästan hela Sverige. Gråfibblor växer på torra solvarma platser som t ex sandmarker, torrbackar, berg, skogsbryn och vägkanter. Där kan...