Tag - Oxbär

Biväxter - Oxbärssläktet (Cotoneaster)

Oxbär

Oxbärssläktet (Cotoneaster) är ett växtsläkte bestående av drygt 260 arter. Cotoneaster växer på olika sätt – platt mot marken, som låga buskar eller som ett flerstammat träd. De små...