ALLT OM BIODLING
Biväxter - Oxbärssläktet (Cotoneaster)

Oxbär

Oxbär (Cotoneaster) är ett växtsläkte bestående av drygt 260 arter. Cotoneaster växer på olika sätt; platt mot marken, som låga buskar eller som ett flerstammat träd. De små blommorna ger mycket nektar och pollen och brukar vara väldigt attraktiva för honungsbin, humlor och andra insekter.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: