Tag - Observationskupa

Observationskupan / Stadskupan Honey Factory

Bihus för stadsbiodling

Det arkitektritade bihuset Honey Factory håller bitrafiken på säkert avstånd med sitt högt placerade fluster. Ett modernt bihus utformat för biodling i stadsmiljö som även fungerar som...

Kungälv

Apiarium i Kungälv

De jobbar idogt hela sommarsäsongen med att tjäna sitt samhälle. Utan att de själva vet om det spelar de en viktig och central roll i vårt kretslopp. Vi pratar om 45 000 honungsbin som i...

Observationskupa

Observationskupa

Observationskupa, visningskupa eller demonstrationskupa, är en bikupa som har väggar, fönster eller luckor med glas så att man kan se in och studera livet i bisamhället. Observationskupor...