Tag - Myror

Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa

Myror

Myror kan göra stor skada och ödelägga bisamhällen i biodlingar. Små myror bygger gärna bon i bikupans isolering vilket inte brukar vara någon fara för bisamhället. Större arter av myror...