Tag - Melilotus albus

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)

Vit sötväppling

Vit sötväppling (Melilotus albus) är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer ibland även i de norra landskapen. Vit sötväppling växer på öppen mark som t ex vägkanter, banvallar...