Tag - Kanadensiskt gullris

Biväxter Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) ses ofta växa på kulturmark, tomter, vägkanter, banvallar och liknande. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid augusti...