Tag - Inula salicina

Biväxter - Krissla (Inula salicina)

Krissla

Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, skogsbryn, dikeskanter i södra och mellersta Sverige men odlas även som trädgårdsväxt. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1...