Tag - Honungsblåsa

Honungsbi

Honungsblåsa

Honungsblåsa är en inre del av honungsbiets kropp. När honungsblåsan är fylld tänjs den ut och fyller större delen av bakkroppen.