Tag - Häckvicker

Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)

Häckvicker

Häckvicker (Vicia sepium) är vanlig i hela nästan Sverige förutom i fjälltrakterna. Häckvicker växer på ängsmarker, i skogsbryn, skogar och lundar. Häckvicker är en ger nektar och lite...