Tag - Ekonomisk förening

Honung Gotlandica

Honung Gotlandica

Honung Gotlandica är en ekonomisk förening av ett sextiotal små och medelstora biodlare på Gotland. Föreningen startade 2007 som en följd av att det framkom att ett flertal biodlare ville...

Västgötahonung

Västgötahonung

Västgötahonung är en förening för förvärvsbiodlare. www.vastgotahonung.com